Kiadványok


A már megjelent kötetek postai utánvétellel megrendelhetők a kiadónál, az info@hauszmannalapitvany.hu e-mail címen.


Hauszmann Alajos naplója

Kiadta a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával az MMA Kiadó Nonprofit Kft.
Szakmai együttműködő partner a Hauszmann Alapítvány
Budapest, 2022

„Ugyancsak 1917. év június hó 9-én töltöttem be életemnek hetvenedik esztendejét. Visszapillantva életem múltjára, örömmel állapíthatom, hogy azon szerencsés emberek sorába tartozom, akik elmondhatják, hogy boldogan éltek. Mint teljesen vagyontalan léptem az építész pályára, s noha kezdetben nélkülözésekkel küzdöttem, csakhamar oly sikereket értem el,, amelyek jövőmet biztosítani látszottak, és mikor műegyetemi tanárnak lettem kinevezve, számos megbízásban részesültem, amelyek anyagi helyzetemet előnyösen befolyásolták, úgy hogy családalapításra gondolhattam. Ernyedetlen szorgalommal dolgoztam és lelkiismeretesen végeztem úgy tanári, valamint építészi megbízásokból származó kötelességet. Sok új barátot szereztem, és megbízóim feltétlen bizalmára tettem szert, és csakhamar a közügyek terén is tért foglalhattam, úgy hogy már a múlt század vége felé egyik legkeresettebb építész voltam.  Mivel takarékosan éltünk, és kedves feleségem is rendkívül takarékos volt, az idők folyamán vagyonom megszaporodott, úgy hogy maholnap szemeimet behunyom, családom anyagi helyzete biztosítva van. Ez a megnyugtató érzés, valamint az a tudat, hogy nem dolgoztam és nem éltem hiába, végül az az öröm, amelyet unokáim körében élvezek, valóban boldogítanak.”  - Hauszmann Alajos

Gulyás Gábor: Szent István király intelme – régen és most/ Gábor Gulyás The Admonitions of St Stephen – Then and Now

Hauszmann Alapítvány
Budapest, 2022

„A könyv hiánypótló munkának tekinthető, amennyiben Szent István király Intelmek című alkotását olyan komplex módon tárgyalja, amelyre korábban nem volt példa. A műről eddig jórészt történeti megközelítésű elemzések születtek, melyekben nem fogalmazódott meg az az állítás, amely itt középpontba kerül: az Intelmek Magyarországon az „első ismert szépirodalmi alkotás”. Ennek megfelelően Gulyás Gábor a művet nem a Szent István-i törvényekhez tartozó törvénykönyvként értelmezi, hanem olyan szövegként, melynek művészeti értéke is van, még akkor is, ha „nem fikcióra épül, hanem a szerző egzisztenciálisan megszenvedett meggyőződéseire”. A tudományos igényességű tanulmányokból álló könyv nagy érdeme az interdiszciplináris volta. A kiváló szerző az irodalmi megközelítés mellett ugyanolyan komolyan veszi a történeti, politikai, vallási és etikai perspektívát is. Valamint hozzáad mindezekhez még egy nagyon sajátos kontextust: a kortárs képzőművészetét.” - Habsburg György

  • Az Alapítvány neve: Hauszmann Alapítvány
  • Az Alapítvány székhelye: 1013 Budapest, Döbrentei u. 10. II/1.
  • A bírósági nyilvántartásba vételi végzés száma: 77.Pk.60.442/2021/2.
  • Az Alapítvány nyilvántartási száma: 01-01-0013161
  • Az Alapítvány adószáma: 19308526-2-41

A Hauszmann Alapítvány
központi elérhetőségei

Székhely és levelezési cím:
1013 Budapest,
Döbrentei u. 10. II/1.

E-mail:
info@hauszmannalapitvany.hu